TV- en Filmproducenten: een eigen muziekuitgeverij

Alle films, TV programma’s en games bevatten muziek.


Een groot gedeelte van deze muziek is doorgaans in opdracht gecomponeerd. Via vertoningen op televisie en in bioscopen en via de verkoop en verhuur van DVD’s wordt er met deze muziek geld verdiend. De royalties worden via Buma (vertoningen) en Stemra (vastlegging op beeld – en geluidsdragers) uitgekeerd aan componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.

Middels het opzetten van een eigen muziek-uitgeverij kan een film- of TV-producent in een aanzienlijk gedeelte van de Buma en Stemra royalties meedelen. Zeker waar het televisie uitzendingen betreft of de verkoop van TV-formats aan het buitenland, zijn er grote bedragen aan muziekauteursrechten te verdienen.

Copyright Control heeft de know how om een muziekuitgeverij op te richten en te laten renderen!


Wacht niet te lang!  Elke nieuwe productie die wordt vertoond of verveelvoudigd levert muziekauteursrechten op!

Stuur ons een mail om de mogelijkheden tot het opzetten van een succesvolle uitgeverij te laten onderzoeken!